(Serbia), A. (2018). Nemci ponovo u Gakovu: susreti, saradnja i pomirenje nekadašnjeg i sadašnjeg lokalnog stanovništva. Гласник Етнографског института САНУ, 63(2), 283-301. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/247