Спорна суседства и пракса враћања града натраг својим становницима: случај кварта Савамала у Београду

Сажетак

Спорна суседства и пракса враћања града
натраг својим становницима: случај кварта Савамала у
Београду

Објављено
20.12.2020.
Како цитирати
SZTANDARA (POLAND), Magdalena. Спорна суседства и пракса враћања града натраг својим становницима: случај кварта Савамала у Београду. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 485-490, dec. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/182>.
Датум приступа: 14 june 2024