Sztandara (Poland), Magdalena. " Спорна суседства и пракса враћања града натраг својим становницима: случај кварта Савамала у Београду" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 65 Број 2 (20 December 2020)