Sztandara (Poland), Magdalena. " Спорна суседства и пракса враћања града натраг својим становницима: случај кварта Савамала у Београду." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 65.2 (2017): 485-490. Web. 15 Jul. 2024