Sztandara (Poland), M. (2020). Спорна суседства и пракса враћања града натраг својим становницима: случај кварта Савамала у Београду. Гласник Етнографског института САНУ, 65(2), 485-490. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/182