Sztandara (Poland), M. 2020 Dec 20. Спорна суседства и пракса враћања града натраг својим становницима: случај кварта Савамала у Београду. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 65:2