Утицај јапанизма на европску уметност и сликарство крајем XIX века: обележја културне размене у времену успона европског империјализма

ДОИ: https://doi.org/10.2298/Gei2401117S УДК: 7(520)::75"18"(4) Прегледни рад

  • Nada M. Sekulić Филозофски факултет, Универзитет у Београду
    nsekulic@f.bg.ac.rs

Сажетак
Од момента отварања Јапана за трговину са Западом, у Европи је створен култ јапанске естетике у сфери уметности и дизајна. Јапанизам је извршио изузетан утицај на настанак импресионизма и постимпресионизма, укључујући и препознатљив појединачни утицај на кључне уметнике унутар тих праваца. Мотиви, технике, композиција, боје, директно су позајмљивани из јапанске уметности, а посебно јапанске графике (ukiyo-e). Јапанизам је извршио утицај и на неке касније правце у сликарству и дизајну, али импресионизам и постимпресионизам су представљали иницијални заокрет. Тек узимањем у обзир империјалног ширења Европе могуће је разумети битне компоненте тог преноса, те се он не исцрпљује у пољу уметничке критике, већ се у својој комплексности битно прелива у поље друштвене критике и антропологије уметности. Циљ овог рада је да укаже којим путевима и кроз какве мреже размене и односа моћи је омогућено ширење јапанизма у Европи – како су елементи јапанске културе усвајани, асимиловани и колико је инвентивност и оригиналност нових стилова и успостављање нових естетских стандарда било ослоњено на доминантну позицију европске културе која је могла да присваја елементе других култура. Рад осветљава колико је тај пренос био обележен егзотичком и оријенталистичком визуром Јапана у Европи, те каква је била рецепција егзотизације Јапана у самом Јапану.


Кључне речи: јапанизам, импресионизам, постимпресионизам, империјализам, оријентализам
Reference

Benjamin, Walter. 1982. “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”. U Modern Art and Modernism, eds. Francis Frascina & Charles Harrison, 217– 251. London: SAGE Publications Ltd.
Breuer, Karin. 2010. Japanesque: The Japanese print in the era of Impressionism. Munich: Prestell.
Carroll, Noël. 2007. “Art and Globalization. Then and Now”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 65 (1): 131–143.
Derek, Gregory. 1994. Geographical Imagination. Cambridge: Blackwell.
Evans, Brad. 2004. “The Local Color of Cosmopolitanism”. ELH 71 (3): 775–812.
Findlay, Michael. 2022. The Value of Art. Munich: Prestell.
Foucalt, Michel. 1979. “What is an Author?” Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism, ed. Joshue Harari, 141–161. Ithaca, New York: Cornell University Press.
Gogh, Vincent van. 2022. Pisma iz Provanse. Beograd: Hoplit.
Kadoi, Yuka. 2024. “The ideals of the East: Asian art and the crisis of visual expression across the globe, ca. 1900.” Collecting Asian Art, eds. Markéta
Hánová, Yuka Kadoi, Simone Wille, 31–43. Lueven: Leuven University Press.
Kleughten, Kristina. 2017. “Early Modern China in a Global Context: Some Comparative Approaches.” Journal for Early Modern Cultural Studies 17 (2): 175–206.
Kodera, Tsukasa. 1984. “Japan as Primitivistic Utopia: Van Gogh’s Japonisme Portraits”.
Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art 14 (3-4): 189–208.
Lambourne, Lionel. 2005. Japonisme: Cultural Crossings between Japan and the West. London: Phaidon Press.
Lavery, Joshue. 2016. “Remote proximities: aesthetics, orientalism, and the intimate life of japanese objects.” ELH 83 (4): 1159–1183.
McDermott, Hiroko T. 2010. “Meiji Kyoto Textile Art and Takashimaya.” Monumenta Nipponica 65 (1): 37–88.
Pajin, Dušan 2006. „Japanizam: dijalog japanske kulture i Zapada – 19-20 v.” Zlatna greda: list za književnost, umetnost, kulturu i mišljenje 6 (62): 57–64.
Sekulić, Nada. 2016. „Ukradena autentičnost: recepcija primitivne umetnosti i kulture na reprezentativnim međunarodnim sajmovima krajem XIX i početkom XX veka.” Etnoantropološki problemi 11 (3): 897–911.
Објављено
31.05.2024.
Како цитирати
SEKULIĆ, Nada M.. Утицај јапанизма на европску уметност и сликарство крајем XIX века: обележја културне размене у времену успона европског империјализма. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 117-130, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1115>.
Датум приступа: 15 june 2024