Sekulić, Nada M.. " Утицај јапанизма на европску уметност и сликарство крајем XIX века: обележја културне размене у времену успона европског империјализма" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 72 Број 1 (31 May 2024)