Sekulić, Nada M.. " Утицај јапанизма на европску уметност и сликарство крајем XIX века: обележја културне размене у времену успона европског империјализма." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 72.1 (2024): 117-130. Web. 23 Jul. 2024