Sekulić, N. 2024 May 31. Утицај јапанизма на европску уметност и сликарство крајем XIX века: обележја културне размене у времену успона европског империјализма. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1