Sekulić, N. (2024). Утицај јапанизма на европску уметност и сликарство крајем XIX века: обележја културне размене у времену успона европског империјализма. Гласник Етнографског института САНУ, 72(1), 117-130. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1115