Посвећени путници, неради слушаоци: Пуштање музике и исказивање ауторитета у јавном превозу у савременој Грчкој

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2302113P УДК39:656.076.2:78(497.11) Оригинални научни рад

Сажетак
Ова студија се бави употребом (и злоупотребом) музике у савременом грчком јавном превозу, посебно у међуградским аутобусима познатијим као КТЕЛ (по скраћеници која се за њих користи). Укратко, грчки возачи наизглед намећу свој репертоар и музички укус путницима који не могу ефикасно да реагују услед свог инфериорног статуса у возилу. Ово се догађа упркос званичним правилима Министарства саобраћаја која забрањују јавно пуштање музике и возачима и путницима. Овом феномену (као и другим случајевима непримереног третирања путника) у раду се приступа као демонстрацији прекомерне употребе моћи прекомерној употреби моћи и он се тако интерпретира. Такође је повезан са другим (повременим) прекршајима које чине неки возачи, као што су пушење или разговарање мобилним телефоном (обоје је забрањено). Надаље, употреба музике се ставља у шири контекст музичке забаве у савременом грчком свакодневном животу. Ово је једна од првих (ако не и једина) студија овог типа у грчкој академској библиографији, будући да се бави релативно деликатним проблемом (у смислу приватних података и друштвених односа). Стога, аутору није било дозвољено да направи никакве упитнике, већ је хватао детаљне белешке на лицу места и спроводио неформалне интервјуе. Такође је користио методе личног искуства и посматрања са учествовањем током путовања, будући да је већ неколико година редован путник.


Кључне речи: јавни превоз, возачи, путници, слушање музике, публика, ауторитет
Reference

Anagnostou, Yiorgos. 2012. “When ‘Second Generation’ Narratives and Hollywood Meet: Making Ethnicity in My Big Fat Greek Wedding.” MELUS 37 (4): 139-163.
Argyrou, Vassos. 1996. Tradition and Modernity in the Mediterranean: The Wedding as Symbolic Struggle. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
Augé, Marc. 1995. Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Translated by John Howe. London – New York: Verso.
Avramea, A. 1981. « La géographie du culte de saint Christophe en Grèce de l’epoque méso-byzantine ». In Geographica byzantine, eds. H. Ahrweiler et al., 31-36. Paris: Publications de la Sorbonne.
Babić, Darko, Dario Babić, Matus Sucha, Veronika Stanić & Mikulas Toman. 2021. “The influence of music genres on the driving behaviour of young drivers and their visual scanning of the environment.” Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 81: 396-407.
Baig, Farrukh, Konstantinos Kirytopoulos, Jaeyoung Lee, Evangelos Tsamilis, Ruizhi Mao & Panagiotis Ntzeremes. 2022. “Changes in People’s Mobility Behavior in Greece after the COVID-19 Outbreak.” Sustainability 14: 3567
Bissell, David. 2009. “Travelling Vulnerabilities: Mobile Timespaces of Quiescence.” Cultural Geographies 16 (4): 427-45.
Bovolos, Nikos. 2016. «Πώς να φτάσεις ζωντανός στον προορισμό σου ταξιδεύ- οντας με ΚΤΕΛ» (How to reach your destination alive traveling by KTEL), in Provocateur.gr.
Bucuvalas, Tina & Stavros Frangos. 2018. “Overveiw of Greek Music in America”. In Greek Music in America, ed. Tina Bucuvalas, 10-40. Jackson: University Press of Mississippi.
Chryssanthopoulou, Vassiliki. 2008. “The Evil Eye among the Greeks of Australia: Identity, Continuity and Modernization”. In Greek Magic: Ancient, Medieval and Modern, ed. J. C. P. Petropoulos, 106-118, London and New York: Routledge.
Clarke, Michael. 1975. “Survival in the Field: Implications of Personal Experience in Field Work.” Theory and Society 2 (1): 95-123.
De Certeau, Michel. 1984. The Practice of Everyday Life. Translated by Steven Rendall. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press.
DeNora, Tia. 2000. Music in everyday life. Cambridge: Cambridge University Press.
Devine, Kyle. 2013. “Imperfect Sound Forever: Loudness Wars, Listening Formations and the History of Sound Reproduction.” Popular Music 32 (2): 159-76.
Donatos, George. 2004. “Advertising, Anti-smoking Campaign and Cigarette Consumption in Greece.” European Research Studies Journal VII (3-4): 1-13.
Economou, Leonidas. 2017. “Skyladiko.” In Bloomsbury Encyclopaedia of the Popular Music of the World XI, eds. David Horn and John Shepherd, 725-8.
Hatuka, Tali & Eran Toch. 2016. “The Emergence of Portable Private-Personal Territory: Smartphones, Social Conduct and Public Spaces.” Urban Studies 53 (10): 2192-2208.
Hellier-Tinoco, Ruth. 2003. “Experiencing People: Relationships, Responsibility and Reciprocity.” British Journal of Ethnomusicology 12 (1): 19–34.
King, Seth et al. 2019. “Behavior Management Interventions for School Buses: A Systematic Review.” Education and Treatment of Children 42 (1): 101-28.
Hine, Julian & Fiona Mitchell. 2001. “Better for Everyone? Travel Experiences and Transport Exclusion.” Urban Studies 38 (2): 319-32.
Holst-Warhaft, Gail. 2002. “Politics and Popular Music in Modern Greece.” Journal of Political & Military Sociology 30 (2): 297-323.
Huspek, Michael. 1994. “Critical Ethnography and Subjective Experience.” Human Studies 17 (1): 45-63.
Kallimopoúlou, Elléni. 2009. Paradosiakά: Music, Meaning and Identity in Modern Greece. Burlington, VT: Ashgate.
Kallimopoulou Eleni & Panagiotis C. Poulos. 2017. “Laïkó.” In Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World XI, eds. Paolo Prato and David Horn, 448-454,.
Review, Territorial Review of Greece: Regional Policy for Greece Post-2020. 2020. Athens: Regional Profiles, OECD Territorial Reviews, OECD.
Lagiou, Pagona & Dimitrios Trichopoulos. 2011. The Greek Tobacco Epidemic. Athens: Faculty of the Harvard School of Public Health, The Hellenic Ministry of Health and Social Solidarity, The Hellenic Ministry of Education, Life-time
Learning, and Religious Affairs and The Hellenic Anti-Cancer Society. Mahmoud, Zaid & Martin Růžek. 2020. “Effects of Music on Driver Behavior.” WSEAS Transactions on Acoustics and Music 7: 12-21.
Mahon, Maureen. 2014. “Music, Power, and Practice.” Ethnomusicology 58 (2): 327-33.
Mariner i Cortés, Marc. 2019. “Musical travelling: Mediated music listening on public transport.” Journal of Sound, Silence, Image and Technology 2: 83-101.
Merriman, Peter. 2004. “Driving Places: Marc Augé, Non-places, and the Geographies of England’s M1 Motorway.” Theory, Culture & Society 21 (4/5): 145-167.
Mitchell, Rebecca. 2016. “Introduction: Music and Power.” The Journal of Musicology 33 (3): 271-76.
Mozgot, Valery G. 2014. “The Musical Taste of Young People.” Russian Education & Society 56: 22-36.
Murolo, Norberto Leonardo. 2015. “Listening music on the public transport – About uses of mobile phone by young people.” Intercom – RBCC 38 (2): 81-97.
Mulder, Johannes. 2016. “Average Is the New Loudest.” Leonardo Music Journal 26: 56-59.
Nimorakiotaki, Despoina & Evangelos Sambracos. 2020. “Demand on Public Transportation during the Economic Crisis: The Greek Case.” European Research Studies Journal XXIII: 282-297.
Paravantis, John & P. D. Prevedouros. 2001. “Railroads in Greece: History,
Characteristics, and Forecasts.” Transportation Research Record 1742: 34-44.
Rosenthal, Donell. 2021. Montana School Bus Standards and Recourse Materials. Montana: Office of Public Instruction.
Tasmania, Passenger conduct code for schools bus services. 2022. Tasmania: Department of State Growth, Tasmanian Government, State of Tasmania.
Tsioulakis, Ioannis. 2019. “No more Babes on the Dance-Stage: The Changing Modes of Spectatorship in Athenian Live Music Nightclubs”. In Made in Greece: Studies in Popular Music, ed. Dafni Tragaki, 41–51 New York: Routledge.
Tsounis, Demeter. 1995. “Kefi and Meraki in Rebetika Music of Adelaide: Cultural Constructions of Passion and Expression and Their Link with the Homeland.” Yearbook for Traditional Music 27: 90-103.
Wiesenthal, David, Dwight Hennessy & Brad Totten. 2000. “The Influence of Music on Driver Stress.” Journal of Applied Social Psychology 30: 1709-1719.
Ye, Shi, Qun Chen & Yi Tang. 2023. “Anger between bus drivers and passengers or among passengers: Development of a bus passenger anger scale (BPAS) and a bus driver anger scale (BDAS).” Transportation Research Part A: Policy and Practice 167: Article 103563 https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0965856422003147 (Accessed January 10, 2023). DOI: 10.1016/j.aap.2022.106623.
Zhang, Na, Peixia Cheng, Peishan Ning, David C Schwebel & Guoqing Hu. 2022.
“Conflicts between bus drivers and passengers in Changsha, China.” Accident Analysis & Prevention 169: Article 106623https://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0001457522000598 (Accessed January 10, 2023). DOI: 10.1016/j.aap.2022.106623.
Објављено
30.09.2023.
Како цитирати
PLEMMENOS, John. Посвећени путници, неради слушаоци: Пуштање музике и исказивање ауторитета у јавном превозу у савременој Грчкој. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 113–135, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1084>.
Датум приступа: 14 june 2024