Plemmenos, J. (2023). Посвећени путници, неради слушаоци: Пуштање музике и исказивање ауторитета у јавном превозу у савременој Грчкој. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 113–135. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1084