Plemmenos, John. " Посвећени путници, неради слушаоци: Пуштање музике и исказивање ауторитета у јавном превозу у савременој Грчкој" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)