Plemmenos, J. 2023 Sep 30. Посвећени путници, неради слушаоци: Пуштање музике и исказивање ауторитета у јавном превозу у савременој Грчкој. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2