Plemmenos, John. " Посвећени путници, неради слушаоци: Пуштање музике и исказивање ауторитета у јавном превозу у савременој Грчкој." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 113–135. Web. 1 Mar. 2024