Пешаци и пешачке улице у Београду: антрополошки осврт на простор, мобилност и угоститељство у центру града

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2302077R УДК 39:711.523:338.48-6:641/642(497.11) Оригинални научни рад

Сажетак
Београд је протеклих деценија доживео значајну трансформацију централног градског подручја и у смислу конципирања све већег броја јавних простора у пешачке зоне, првенствено затварањем саобраћајница за колски превоз, те установљавањем појединих нових шетачких зона. Овај тренд педестријанизације градских језгара, инициран средином прошлог века у Европи, свој је најјачи изражај у Београду доживео осамдесетих потпуном преобразбом Кнез Михаилове улице и њеним поплочавањем, а касније и ширењем шетачког подручја на околни сплет улица. Почетком 21. века долази до посебног успона једног комерцијализованог вида „живота на улици“, све већег броја угоститељских објеката на отвореном. Последњих двадесет година сектор услуга постаје један од најбитнијих у градској привреди, те угоститељство и туризам запошљавају значајан број људи, а јавни градски простор се све више прилагођава потребама потрошача оваквих услуга, и становника града и његових гостију. Видно ширење угоститељских објеката на јавним пешачким површинама у Београду отвара питања приоритета у коришћењу јавног простора. У раду ће се разматрати питања коришћења простора, мобилности пешака и угоститељске културе.


Кључне речи: педестријанизација, мобилност пешака, угоститељство, урбана антропологија, Београд
Reference

Aksić, Nina. 2017. “Musical Picture of Knez Mihailova Street as a Part of Belgrade`s Identity: Musical Diversity as Belgrade`s Brand.” Etnološko- antropološke sveske 28: 89–106.
Antonijević, Dragana. 2013. “‘The Story of Dorćol’ – The ‘Jevremova – Street of Meetings’ Manifestation and the Multicultural Construction of Place of Memory.” Etnoantropološki problemi 8 (1): 149–172.
Banović, Aleksandra & Tatjana Jakšić. 1978. „Prikaz dosadašnjih faza rada na Detaljnom urbanističkom planu područja Knez Mihailove ulice.“ Urbanizam Beograda 48: 4–41.
Banović, Branko. 2014. Pljevaljski korzo (1930–2004). Pljevlja: Zavičajni muzej Pljevlja.
Blagojević, Gordana. 2017. “Art Practices and Urban Promenades: Focusing on Belgrade’s Knez Mihailova Street and Dionysiou Areopagitou Promenade in Athens.” Etnološko-antropološke sveske 28: 9–14.
Blagojević, Gordana. 2020. „Urbani prostor kao muzička scena: beogradske priče.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (1): 95–111.
Boganović, Bojana. 2019. Antropologija grada: političko konstruisanje prostora. Beograd: Etnografski institut SANU.
Bogdanović, Bojana. 2022. “Children’s Perception of the Visual Identity of Belgrade.” Glasnik Etnografskog instituta SANU 70 (2): 103–127.
Chiquetto, Sergio. 1997. “The Environmental Impacts from the Implementation of a Pedestrianization Scheme.” Transportation Research Part D: Transport and Environment 2 (2): 133–146.
Cresswell, Tim. 2006. On the Move. Mobility in the Modern Western World. New York: Routledge.
Cresswell, Tim & Peter Merriman. 2011. “Introduction”. U Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects, eds. Tim Cresswell & Peter Merriman, 1–15. Burlington – Farnham: Ashgate.
Dušković, Vesna. 1984. „Kafići kao mesto društvenog okupljanja u gradu.“ Etnološke sveske 5: 39–44.
Đorđević, Dragoljub B, ur. 2012. Kafanologija. Beograd: Službeni glasnik.
Gavrilović, Ljiljana. 1984. „Korzo – iskazivanje generacijske polarizacije u strukturi grada.“ Etnološke sveske 5: 33–37.
Kostić, Cvetko. 1982. Grad i vreme. Beograd: Vuk Karadžić.
Kovačević, Živorad. 1978. „Knez Mihailova ulica – dogovor, program, plan, realizacija.“ Urbanizam Beograda 48: 2–3.
Lefebvre, Henri. 1991. Critique of Everyday Life. Vol. 1. London – New York: Verso.
Lorimer, Hayden. 2011. “Tim Ingold”. U Key Thinkers on Space and Place, eds. Phil Hubbard & Rob Kitchin, 249–256. Los Angeles: SAGE.
Mitrović, Katarina & Ana Dajić. 2018. „’Čuvari parka’: participativno projektovanje i antropološko promišljanje Platoa u Mileševskoj ulici u Beogradu.“ Etnološko-antropološke sveske 18: 41–60.
Ože, Mark. 2005. Nemesta. Uvod u antropologiju nadmodernosti. Beograd: Biblioteka XX vek – Knjižara Krug.
Ože, Mark. 2005а. Prilog antropologiji savremenih svetova. Beograd: Bebilioteka XX vek – Knjižara Krug.
Petrović, Jelisaveta & Vera Backović, ur. 2019. Experiencing Postsocialist Capitalism: Urban Changes and Challenges in Serbia. Beograd: Institut za sociološka istraživanja.
Petrović, Mina. 2009. Transformacija gradova: ka depolitizaciji urbanog pitanja. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta.
Radović, Srđan. 2013. Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek.
Radović, Srđan. 2014. Beogradski odonimi. Beograd: Etnografski institut SANU.
Radović, Srđan. 2021. “Evolution of a Belgrade Square from a Transportation Hub into a (Quasi) Historical Theme Park.” Annual of ISPRJ 45-1 (2): 61–70.
Rihtman Auguštin, Dunja. 2000. Ulice moga grada. Antropologija domaćeg terena. Beograd: Biblioteka XX vek.
Spasić, Ivana. 2020. “Urban Identity of Belgrade: Perfect Chaos, Imperfect Balance.” Sociologija 62 (4): 569–589.
Stefanović-Banović, Milesa. 2017. “Souvenirization of Religious Symbols: the Example of Knez Mihailova Street Zone.” Etnološko-antropološke sveske 28: 77–88.
Vučinić, Vesna. 1999. Prostorno ponašanje u Dubrovniku. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Vučinić, Vesna & Smiljana Antonijević. 1998. „Društvena funkcija i simbolika beogradskog korzoa u vreme Kraljevine Jugoslavije (1931–1941).“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 47: 85–101.
Vujović, Sreten. 1997. Grad u senci rata. Novi Sad – Beograd: Prometej – Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Vukajlov, Ljiljana, Aleksandra Milinković & Dijana Brkljač. 2015. “Environmental Conditions in Frequent Pedestrian Streets in Centre of Novi Sad.” U Zbornik radova Međunarodne konferencije ‘Savremena dostignuća u građevinarstvu’, ur. Miroslav Bešević, 683–689. Subotica: Građevinski fakultet.
Zukin, Sharon. 1991. Landscapes of Power: From Detroit to Disney World. Berkley – Los Angeles: University of California Press.
Zukin, Sharon. 1995. The Cultures of Cities. Oxford – Malden: Blackwell.
Објављено
30.09.2023.
Како цитирати
RADOVIĆ, Srđan. Пешаци и пешачке улице у Београду: антрополошки осврт на простор, мобилност и угоститељство у центру града. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 77–95, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1082>.
Датум приступа: 20 may 2024