Radović, Srđan. " Пешаци и пешачке улице у Београду: антрополошки осврт на простор, мобилност и угоститељство у центру града." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 77–95. Web. 21 Feb. 2024