RADOVIĆ, Srđan. Пешаци и пешачке улице у Београду: антрополошки осврт на простор, мобилност и угоститељство у центру града. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 77–95, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1082>.
Датум приступа: 29 feb. 2024