Radović, Srđan. " Пешаци и пешачке улице у Београду: антрополошки осврт на простор, мобилност и угоститељство у центру града" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)