Radović, S. 2023 Sep 30. Пешаци и пешачке улице у Београду: антрополошки осврт на простор, мобилност и угоститељство у центру града. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2