Мобилност, идентитет(и) и различите функције урбаног простора: студије случаја из Београда и Атине

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2302013B УДК 316.72:711.42(497.11)(495)

Сажетак

The thematic issue “Mobility, Identity(/ies) and Various Functions of the Urban Space: Case Studies from Belgrade and Athens” contains ten original scientific papers that deal with different aspects of identities and functions of urban space in the who capitals, from the perspective of anthropology, urban folkloristics and ethnomusicology.

Објављено
30.09.2023.
Како цитирати
BLAGOJEVIĆ, Gordana; VARVOUNIS, Manolis G.. Мобилност, идентитет(и) и различите функције урбаног простора: студије случаја из Београда и Атине. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 13–18, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1078>.
Датум приступа: 30 may 2024