Blagojević, G., & Varvounis, M. (2023). Мобилност, идентитет(и) и различите функције урбаног простора: студије случаја из Београда и Атине. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 13–18. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1078