Blagojević, G., & Varvounis, M. 2023 Sep 30. Мобилност, идентитет(и) и различите функције урбаног простора: студије случаја из Београда и Атине. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2