Blagojević, Gordana, I Varvounis, Manolis G.. " Мобилност, идентитет(и) и различите функције урбаног простора: студије случаја из Београда и Атине" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)