Blagojević, Gordana, & Manolis G. Varvounis. " Мобилност, идентитет(и) и различите функције урбаног простора: студије случаја из Београда и Атине." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 13–18. Web. 14 Jun. 2024