Љиљана Бубњевић и Драгана Радојичић: Мозаик архивске блискости. Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора

Сажетак

Љиљана Бубњевић из Архива Војводине и проф. др Драгана Радојичић из Етнографског института САНУ ауторке су књиге A Mosaic of Archival Closeness. Anthropology of Memories from the Pannonian to the Adriatic Sea (Мозаик архивске блискости. Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора). Публикација је објављена у едицији Метроон која представља интегрални део Монографских издања Етнографског института САНУ. Књига је објављена у суиздању Архива Војводине из Новог Сада и Етнографског института САНУ из Београда.

Објављено
26.01.2023.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka. Љиљана Бубњевић и Драгана Радојичић: Мозаик архивске блискости. Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 273–276, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1052>.
Датум приступа: 20 may 2024