ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka. Љиљана Бубњевић и Драгана Радојичић: Мозаик архивске блискости. Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 273–276, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1052>.
Датум приступа: 13 june 2024