Đorđević Crnobrnja, Jadranka. " Љиљана Бубњевић и Драгана Радојичић: Мозаик архивске блискости. Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.3 (2022): 273–276. Web. 16 Jun. 2024