Đorđević Crnobrnja, Jadranka. " Љиљана Бубњевић и Драгана Радојичић: Мозаик архивске блискости. Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)