Đorđević Crnobrnja, J. (2023). Љиљана Бубњевић и Драгана Радојичић: Мозаик архивске блискости. Антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора. Гласник Етнографског института САНУ, 70(3), 273–276. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1052