Заостајање у развоју, улагање мајки и рани развој ромске деце узраста 36–59 месеци

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2203175C УДК 37-053.3-055.26(=214.58) Оригинални научни рад

Сажетак

Заостајање у расту је негативно повезано са показатељима раног развоја детета. У сиромашним популацијама етничких мањина докази о повезаности показатеља антропометријског раста и развоја детета су ограничени и недовољно испитани. Ово истраживање се бави повезаношћу између заостајања у расту, телесне висине за дати узраст (HAZ) и других показатеља, и раног развоја детета (ECD) међу децом у сиромашним ромским заједницама. Јавно доступни подаци из УНИЦЕФ-а MICS за ромска насеља у Србији коришћени су за процену кохорте од 1075 ромске деце у доби 36–59 месеци. Показатељи раста и стања ухрањености обухватају телесну висину за дати узраст (HAZ) и заостајање у развоју за више од две стандардне девијације у односу на референтну групу. Рана скала развоја (ECD) процењује физичке домене, учење/спознавање, писменост/рачунање и социо-емоционални развој. Вишеструка регресија је коришћена за процену повезаности између HAZ и заостајања у развоју са ECD, контролишући остале варијабле мајки и деце. Збирни резултат за ECD ромске деце је низак, а 18% деце заостаје у развоју. Резултати показују да HAZ и заостајање у развоју нису значајно повезани са развојним исходима. Уместо тога, повећање мајчинског улагања позитивно је повезано са укупним резултатом ECD-а и већим скоровима у сваком од појединачних развојних домена, осим социо-емоционалног. У условима сиромаштва и ограничених ресурса, родитељско улагање мајки показало се као добар предиктор развоја детета, са могућношћу ублажавања последица сиромаштва и стимулације развоја деце.


Кључне речи: заостајање у развоју, мајчино улагање, рани развој детета, Роми

Reference

Abubakar, Amina, Penny Holding, Fons JR Van de Vijver, Charles Newton & Anneloes Van Baar. 2010. “Children at risk for developmental delay can be recognised by stunting, being underweight, ill health, little maternal schooling or high gravidity.” Journal of Child Psychology and Psychiatry 51(6): 652–659.
Berger, Lawrence M., Christina Paxson & Jane Waldfogel. 2009. “Income and child development.” Children and Youth Services Review 31 (9): 978–989.
Black, Maureen M., Sylvia Fernandez-Rao, Kristen M. Hurley, Nicholas Tilton, Nagalla Balakrishna, Kimberly B. Harding, Greg Reinhart, Kankipati Vijaya Radhakrishna & Krishnapillai Madhavan Nair. 2016. “Economic inequities and growth and development among infants and preschoolers in rural India: Caregiver protective/promotive factors.” International Journal of Behavior and Development 40 (6): 526–535.
Black, Maureen M., Susan P. Walker, Lia CH Fernald, Christopher T. Andersen, Ann M. DiGirolamo, Chunling Lu, Dana C. McCoy, Günther Fink, Yusra R Shawar, Jeremy Shiffman, Amanda E Devercelli, Quentin T Wodon, EmilyVargas-Barón & Sally Grantham-McGregor. 2017. “Early childhood development coming of age: science through the life course.” The Lancet 389 (10064): 77–90.
Black, Maureen M., Doris P. Yimgang, Kristen M. Hurley, Kimberly B. Harding, Sylvia Fernandez‐Rao, Nagalla Balakrishna, Kankipati V. Radhakrishna, Gregory A. Reinhart & Krishnapillai Madhavan Nair. 2019. “Mechanisms linking height to early child development among infants and preschoolers in rural India.” Developmental Science 22 (5): e12806.
Bornstein, Marc H., & Diane L. Putnick. 2012. “Cognitive and socioemotional caregiving in developing countries.” Child Development 83 (1): 46–61.
Britto, Pia R., Stephen J. Lye, Kerrie Proulx, Aisha K. Yousafzai, Stephen G. Matthews, Tyler Vaivada, Rafael Perez-Escamilla, Nirmala Rao, Patrick Ip FRCPCH, Lia C H Fernald, Harriet MacMillan, Mark Hanson, Theodore D Wachs, Haogen Yao, Hirokazu Yoshikawa, Adrian Cerezo, James F Leckman & Zulfiqar A Bhutta. 2017. “Nurturing care: promoting early childhood development.” The Lancet 389 (10064): 91–102.
Cashman, Laura. 2017. “New label no progress: institutional racism and the persistent segregation of Romani students in the Czech Republic.” Race Ethnicity and Education 20 (5): 595–608.
Clutton-Brock, Tim. H. 1991. The Evolution of Parental Care. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Cobb-Clark, Deborah A., Nicolas Salamanca & Anna Zhu. 2019. “Parenting style as an investment in human development.” Journal of Population Economics 32 (4): 1315–1352.
Čvorović, Jelena. 2014. The Roma: A Balkan Underclass. London: Ulster Institute for Social Research.
Čvorović, Jelena. 2020. “Child wantedness and low weight at birth: differential parental investment among Roma.” Behavioral Sciences 10 (6): 102.
Downey, Douglas.B. 2001. “Number of siblings and intellectual development: The resource dilution explanation.” American Psychologist 56 (6-7): 497.
Isbell, Rebecca, Joseph Sobol, Liane Lindauer & April Lowrance. 2004. “The effects of storytelling and story reading on the oral language complexity and story comprehension of young children.” Early Childhood Education Journal 32 (3): 157–163.
Jeong, Joshua, Dana Charles McCoy, Aisha K. Yousafzai, Carmel Salhi & Günther Fink. 2016. “Paternal stimulation and early child development in low-and middle-income countries.” Pediatrics 138 (4): e20161357.
Jeong, Joshua, Rockli Kim & S. V. Subramanian. 2019. “Multiple anthropometric failures and early child development in 34 low-and middle-income countries.” Global Journal of Health Science 1 (2): e42.
Kang, Yunhee, Víctor M. Aguayo, Rebecca K. Campbell & Keith P. West Jr. 2018. “Association between stunting and early childhood development among children aged 36–59 months in South Asia.” Maternal and Child Nutrition 14 (1): e12684.
Kaplan, Hillard. A. 1996. A theory of fertility and parental investment in traditional and modern societies. Yearbook of Physical Anthropology 101 (S23): 91–135.
Lawson, David. W. & Ruth Mace. 2011. “Parental investment and the optimization of human family size.” Proceedings of the Royal Society B 366 (1563): 333–343.
Luby, Joan. L. 2015. “Poverty’s most insidious damage: The developing brain.” JAMA Pediatrics 169 (9): 810–811.
Lycett, J.E. & R.I. Dunbar. 1999. “Abortion rates reflect the optimization of parental investment strategies.” Proceedings of the Royal Society B 266 (1436): 2355-8.
McCoy, Dana Charles, Evan D. Peet, Majid Ezzati, Goodarz Danaei, Maureen M. Black, Christopher R. Sudfeld, Wafaie Fawzi & Günther Fink. 2016. “Early childhood developmental status in low-and middle-income countries: national, regional, and global prevalence estimates using predictive modeling.” PLOS Medicine 13 (6): e1002034.
McCoy, Dana Charles, Christopher R. Sudfeld, David C. Bellinger, Alfa Muhihi, Geofrey Ashery, Taylor E. Weary, Wafaie Fawzi & Günther Fink. 2017. “Development and validation of an early childhood development scale for use in low-resourced settings.” Population Health Metrics 15 (1):1–18.
McGovern, Mark E., Aditi Krishna, Victor M. Aguayo & S. V. Subramanian. 2017. “A review of the evidence linking child stunting to economic outcomes.” International Journal of Epidemiology 46: 1171–91.
McKeough, Anne, Stan Bird, Erin Tourigny, Angela Romaine, Susan Graham, Jackie Ottmann & Joan Jeary. 2008. “Storytelling as a foundation to literacy development for Aboriginal children: Culturally and developmentally appropriate practices.” Canadian Psychology 49 (2): 148.
Miedel, Wendy T. & Arthur J. Reynolds. 1999. “Parent involvement in early intervention for disadvantaged children: Does it matter?” Journal of School Psychology 37 (4): 379-402.
Miller, Ann C., Megan B. Murray, Dana R. Thomson & Mary Catherine Arbour. 2016. “How consistent are associations between stunting and child development? Evidence from a meta-analysis of associations between stunting and multidimensional child development in fifteen low-and middle-income countries.” Public Health Nutrition 19 (8): 1339–1347.
Nguyen, Phuong H., Ann M. DiGirolamo, Ines Gonzalez‐Casanova, Melissa Young, Nicole Kim, Son Nguyen, Reynaldo Martorell & Usha Ramakrishnan. 2018. “Influences of early child nutritional status and home learning environment on child development in Vietnam.” Maternal and Child Nutrition 14 (1): e12468.
Nomaguchi, Kei & Amanda N. House. 2013. “Racial-ethnic disparities in maternal parenting stress: The role of structural disadvantages and parenting values.” Journal of Health and Social Behavior 54: 386–404
Obradović, Jelena, Aisha K. Yousafzai, Jenna E. Finch & Muneera A. Rasheed. 2016. “Maternal scaffolding and home stimulation: Key mediators of early intervention effects on children’s cognitive development.” Developmental Psychology 52 (9): 1409.
Peleg, Noam. 2018. “Marginalisation by the Court: The Case of Roma Children and the European Court of Human Rights.” Human Rights Law Review 18 (1): 111–131.
Perumal, Nandita, Diego G. Bassani & Daniel E. Roth. 2018. “Use and misuse of stunting as a measure of child health.” Nutrition Journal 148 (3): 311–315.
Prado, Elizabeth L. & Kathryn G. Dewey. 2014. “Nutrition and brain development in early life.” Nutrition Review 72 (4): 267–284.
Prado, Elizabeth L., Leila M. Larson, Katherine Cox, Kory Bettencourt, Julianne N. Kubes & Anuraj H. Shankar. 2019. “Do effects of early life interventions on linear growth correspond to effects on neurobehavioural development? A systematic review and meta-analysis.” Lancet Global Health 7 (10): e1398-e1413.
Quinlan, Robert. J. 2007. “Human parental effort and environmental risk.” Proceedings of the Royal Society B 274 (1606): 121–125.
Rubio-Codina, Marta, Orazio Attanasio & Sally Grantham-McGregor. 2016. “Mediating pathways in the socio-economic gradient of child development: Evidence from children 6–42 months in Bogota.” International Journal of Behavioral Development 40 (6): 483–491.
Sear, Rebecca. 2011. “Parenting and families.” In Evolutionary Psychology: A Critical Introduction, ed. Viren Swami, 215-250. New Jersey: Wiley-Blackwell.
Sincovich, Alanna, Tess Gregory, Cristian Zanon, Daniel D. Santos, John Lynch & Sally A. Brinkman. 2019. “Measuring early childhood development in multiple contexts: the internal factor structure and reliability of the early Human Capability Index in seven low and middle income countries.” BMC Pediatrics 19 (1): 1–14.
Sudfeld, Christopher R., Dana Charles McCoy, Goodarz Danaei, Günther Fink, Majid Ezzati, Kathryn G. Andrews & Wafaie W. Fawz. 2015. “Linear growth and child development in low- and middle-income countries: a meta-analysis.” Pediatrics 135 (5): e1266-75.
Sun, Jin, Yuan Liu, Eva E. Chen, Nirmala Rao & Hongyun Liu. 2016. “Factors related to parents’ engagement in cognitive and socio-emotional caregiving in developing countries: Results from Multiple Indicator Cluster Survey 3.” Early Childhood Research Quarterly 36: 21–31.
Tran, Thach Duc, Sara Holton, Hau Nguyen & Jane Fisher. 2019. “Physical growth: is it a good indicator of development in early childhood in low- and middle-income countries?” BMC Pediatric 19 (1): 276.
Trivers, Robert. L. 1972. “Parental investment and sexual selection.” In Sexual Selection and the Descent of Man 1871–1971, ed. Bernard Campbell, 136– 179. London: Heinemann.
Van Mourik, Krista, Matty R. Crone, Marianne S. De Wolff & Ria Reis. 2017. “Parent training programs for ethnic minorities: A meta-analysis of adaptations and effect.” Prevention Science 18 (1): 95–105.
UNICEF. 2015. Early Childhood Development. The analysis of Multiple Indicator Cluster Survey data. Beograd: UNICEF.
UNICEF. 2017. Development of the early childhood development index in MICS surveys. MICS methodological papers. Paper 6. https://mics.unicef.org/ files?job=W1siZiIsIjIwMTcvMDkvMTUvMjEvMTUvNDMvMzc4L01JQ1N- fTWV0aG9kb2xvZ2ljYWxfUGFwZXJfNi5wZGYiXV0&sha=85c096f0b2c5b0c8 (Accessed April 17, 2021).
UNICEF. 2019. Srbija – Istraživanje Višestrukih Pokazatelja (Multiple Indicator Cluster Survey). Beograd: UNICEF.
Urke, Helga Bjørnøy, Mariela Contreras & Dennis Juma Matanda. 2018. “The influence of maternal and household resources, and parental psychosocial child stimulation on early childhood development: A cross-sectional study of children 36–59 months in Honduras.” International journal of environmental research and public health 15 (5): 926.
Walker, Susan P., Susan M. Chang, Marcos Vera-Hernández & Sally Grantham-McGregor. 2011. “Early childhood stimulation benefits adult competence and reduces violent behavior.” Pediatrics 127 (5): 849–857.
Wells, Jonathan CK, André Briend, Erin M. Boyd, James A. Berkely, Andrew Hall, Sheila Isanaka, Patrick Webb, Tanya Khara & Carmel Dolan. 2019. “Beyond wasted and stunted – a major shift to fight child undernutrition.” Lancet Child and Adolescent Health 3 (11): 831–834.
Wong, Tracy KY, Chiaki Konishi & Xiaoxue Kong. 2020. “A longitudinal perspective on frequency of parent–child activities and social–emotional development.” Early Child Development Care 1–12. https://doi.org/ 10.1080/03004430.2020.1765773.
Објављено
26.01.2023.
Како цитирати
ČVOROVIĆ, Jelena. Заостајање у развоју, улагање мајки и рани развој ромске деце узраста 36–59 месеци. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 175–191, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1046>.
Датум приступа: 30 nov. 2023