ČVOROVIĆ, Jelena. Заостајање у развоју, улагање мајки и рани развој ромске деце узраста 36–59 месеци. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 175–191, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1046>.
Датум приступа: 01 mar. 2024