Čvorović, J. (2023). Заостајање у развоју, улагање мајки и рани развој ромске деце узраста 36–59 месеци. Гласник Етнографског института САНУ, 70(3), 175–191. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1046