Čvorović, Jelena. " Заостајање у развоју, улагање мајки и рани развој ромске деце узраста 36–59 месеци" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 70 Број 3 (26 January 2023)