Čvorović, Jelena. " Заостајање у развоју, улагање мајки и рани развој ромске деце узраста 36–59 месеци." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 70.3 (2022): 175–191. Web. 22 Jul. 2024