Мишел Ажије, Нове сеобе народа, нови космополитизам

Сажетак
Библиотека ХХ век је 2019. године издала превод књиге која из угла савремене антрополошке мисли значајно доприноси разумевању миграција, граница и космополитизма. Књига је прерађена, измењена и допуњена верзија есеја из 2013. године који је на француском језику написао Мишел Ажије, професор антропологије у Школи за напредна истраживања у друштвеним наукама у Паризу (École des hautes études en sciences sociales, EHESS) и научни саветник у Институту за истраживања развоја (Institut de Recherche pour le Développement, IRD). У прерађеном издању, Ажије се осврнуо и на промене које су се 2015. године одиграле у Европи и побудиле веће интересовање јавности за транснационална кретања. Ажије се у својим претходним радовима опсежно бавио савременим облицима миграција и њиховим управљањем.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
JOVANOVIĆ, Teodora. Мишел Ажије, Нове сеобе народа, нови космополитизам. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 506–508, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/985>.
Датум приступа: 07 oct. 2022