Jovanović, T. (2021). Мишел Ажије, Нове сеобе народа, нови космополитизам. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 506–508. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/985