JOVANOVIĆ, Teodora. Мишел Ажије, Нове сеобе народа, нови космополитизам. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 506–508, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/985>.
Датум приступа: 30 nov. 2022