Jovanović, Teodora. " Мишел Ажије, Нове сеобе народа, нови космополитизам." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 506–508. Web. 8 Dec. 2021