Милан Томашевић, Космологика: контекстуализација популарне космологије

Сажетак
Основна тема књиге Космологика: контекстуализација популарне космологије јесте инструментализација популарне науке у ширем друштвеном контексту и у различитим друштвеним нишама. Милан Томашевић приказује употребу научних тероја на примеру савременог космолошког наратива, у процесима секуларизације и ресакрализације, односно у културним ратовима који се одвијају у Европи и Сједињеним Америчким Државама.
Објављено
24.09.2021.
Како цитирати
BAŠIĆ, Ivana. Милан Томашевић, Космологика: контекстуализација популарне космологије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 503–506, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/984>.
Датум приступа: 17 apr. 2024