Bašić, I. 2021 Sep 24. Милан Томашевић, Космологика: контекстуализација популарне космологије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2