Bašić, Ivana. " Милан Томашевић, Космологика: контекстуализација популарне космологије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 69.2 (2021): 503–506. Web. 30 Nov. 2022