Bašić, Ivana. " Милан Томашевић, Космологика: контекстуализација популарне космологије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 69 Број 2 (24 September 2021)