Masovna okupljanja kao politički i kulturni događaji: društvene drame spektakli

UDC 394.014(497.11) : 316.334.3

Сажетак

U ovom radu etnološka analiza je fokusirana na svakodnevicu masovnih okupljanja koji imaju svoj put od rituala do spektakla i vice versa. Masovni događaji – politički mitinzi, protesti, sportske utakmice i slavlja, kulturne manifestacije, na balkanskim prostorima u periodu 1990. do 2002. godine postali su društvena drama i teatar života sa često tragičnim posledicama. Moja istraživanja masovnih skupova u Srbiji, posebno u Beogradu, usmerena su na ritualni i simbolički mehanizam čitanja političkih i kulturnih događaja. Mnogobrojna iskustva, sećanja aktera, mediji, ušli su u diskurs interpretacije ovog fenomena koja podrazumeva situacioni i evokativni sektor. Intenzitet i obimnost masovnih skupova pokazali su njihovu ulogu u reflektovanju i kreiranju društvene stvarnosti, svakodnevnog života i istorije.

Објављено
15.12.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Miroslava Lukić Krstanović. Masovna okupljanja kao politički i kulturni događaji: društvene drame spektakli. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 23-33, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/729>.
Датум приступа: 14 june 2024
Број часописа
Секција
Научни радови