(Serbia), Miroslava. " Masovna okupljanja kao politički i kulturni događaji: društvene drame spektakli." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 51 (2003): 23-33. Web. 20 Apr. 2024