(Serbia), M. 2018 Dec 15. Masovna okupljanja kao politički i kulturni događaji: društvene drame spektakli. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 51: