(Serbia), Miroslava. " Masovna okupljanja kao politički i kulturni događaji: društvene drame spektakli" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(15 December 2018)