Марија Хнараки, Критска музика: Одмотавајући Аријаднину нит

Сажетак

Марија Хнараки, Критска музика: Одмотавајући Аријаднину нит
(Maria Hnaraki, Cretan music: Unraveling Ariadne’s Thread, Kerkyra Publications, Athens 2007, 196 стр.)


У Атини је 2007. године, у оквиру издања издавачке куће „Керкира“, објављена монографија етномузиколога проф. др Марије Хнараки – Критска музика: одмотавајући Аријаднину нит. Ауторка је директор Хеленских студија и професор етномузикологије на Дрексел Универзитету (Филаделфија, САД). Дипломирала је музикологију на Каподистријском универзитету у Атини, а магистрирала и докторирала етномузикологију, фолклор и културну антропологију на Индијана универзитету (Блумингтон, САД).

Објављено
10.08.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Gordana Blagojević. Марија Хнараки, Критска музика: Одмотавајући Аријаднину нит. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 58, n. 2, p. 200-201, aug. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/477>.
Датум приступа: 29 may 2024
Број часописа
Секција
Научна критика и полемика