(Serbia), Gordana. " Марија Хнараки, Критска музика: Одмотавајући Аријаднину нит." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 58.2 (2010): 200-201. Web. 13 Jun. 2024